شیک پوشان

از آنجایی که در روز حداقل چند تماس تلفنی داشتم که چه مقدار پارچه برای بلوز ، مانتو و شلوار تهیه کنیم و من متوجه شدم این مسئله باعث اتلاف وقت و هزینه اضافه می شود بنابراین تصمیم گرفتم با توجه به سایزها و اندام های مختلف مقدار پارچه لازم را ارزیابی کنم  و خدمت تون ارائه کنم

مرحله اول : اندازه گیری صحیح و دقیق دور باسن، سایز سینه و قد های مختلف برای بلوز، مانتو، دامن و شلوار  می باشد. جهت آموزش اندازه گیری کل بدن کلیک کنید.

نکته 1 : برای محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز باید این مسئله مهم رو در نظر داشته باشیم. دور باسن که بزرگترین ناحیه در بدن ماست و قد لباس، قد ، مدل آستین و نوع یقه تعیین کننده مقدار پارچه است.

نکته 2 : با توجه به اینکه اکثر پارچه های موجود در بازار با عرض 1.5 متر می باشد کلیه محاسبات براساس پارچه با عرض 1.5 متر است.

بلوز ساده و نسبتا چسب، با یقه گرد و  قد آستین 60 و قد بلوز 70 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36908428یک متر و سی و پنج سانت
38-4094-9888-9229-31یک متر و چهل سانت
42-44103-10897-10236-37یک متر و چهل و پنج سانت
50-52123-128117-12239-41یک مترو پنجاه سانت
54-56133-138127-13242-44یک متر و شصت سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 48

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 50 تا 56

بلوز یقه گرد با برش منحنی یا برش عمودی با قد آستین 60 و قد بلوز 70 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و چهل سانت
42-44103-10897-10232-34یک متر و پنجاه سانت
46-48113-118107-11236-37یک متر وشصت سانت
50-52-54-56123-128-133-138117-122-127-13239-41-42-44یک مترو هفتاد سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 48طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 50 تا 56

بلوز یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود با قد 70 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و چهل تا یک متر و پنجاه سانت
42-44103-10897-10232-34یک متر و پنجاه تا یک متر و شصت سانت
46-48113-118107-11236-37یک متر و هفتاد سانت
50-52123-128117-12239-41یک متر و هشتاد سانت
54-56133-138127-13242-43دو متر

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 44

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 46 تا 56

بلوز یقه انگلیسی، آمریکایی و آرشال سرخود با برش منحنی یا عمودی با قد 70 سانت و قد آستین 60 سانت\

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و چهل تا یک متر و پنجاه سانت
42-44103-10897-10232-34یک متر و پنجاه تا یک متر و شصت سانت
46-48113-118107-11236-37یک متر و هفتاد سانت
50-52123-128117-12239-41یک متر و هشتاد سانت
54-56133-138127-13242-43دو متر

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 44طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 46 تا 50


طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 52 تا 56بلوز یقه انگلیسی جدا مردانه ساده با قد 70 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و چهل سانت
42-44103-10897-10232-34یک متر و پنجاه سانت
46-48113-118107-11236-37یک متر و هفتاد سانت
50-52-54-56123-128-133-138117-122-127-13239-41-42-44یک مترو هشتاد سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 44


طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 46 تا 56مانتو یقه گرد ساده نسبتا چسب با قد 100 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36908428یک متر و شصت و پنج سانت
38-4094-9888-9229-31یک متر و هفتاد سانت
42-44102-10897-10232-34یک متر و هفتاد و پنج سانت
46-48112-118107-11236-37یک مترو هشتاد و پنج سانت
50-52123-128117-12239-41دومتر و بیست سانت
54-56133-138127-13242-44دومتر و سی سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 48طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 50 تا 56

مانتو یقه گرد ساده نسبتا چسب با برش عمودی یا برش منحنی با قد 100 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و هفتاد و پنج سانت
42-44102-10897-10232-34یک متر و هشتاد و پنج سانت
46-48112-118107-11236-37یک متر و نودو پنج سانت
50-52-54-56122-128-133-138117-122-127-13239-41-42-44دو متر و چهل سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 48

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 50 تا 56

مانتو یقه انگلیسی، آمریکایی، آرشال سرخود با برش عمودی یا برش منحنی با قد 100 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و شصت تا یک متر و هفتاد سانت
42-44103-10897-10232-34یک متر و هشتاد سانت
46-48113-118107-11236-37دو متر و سی و پنج سانت
50-52123-128117-12239-41دو متر و چهل و پنج سانت
54-56133-138127-13242-44دو متر و پنجاه سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 44


طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 46 تا 50

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 52 تا 56

مانتو یقه انگلیسی جدا مردانه با برش عمودی یا برش منحنی با قد 100 سانت و قد آستین 60 سانت

سایزدور باسندور سینهدور بازومقدار پارچه
36-38-4090-94-9884-88-9228-29-30یک متر و هشتاد سانت
42-44103-10897-10232-34دو مترو ده سانت
46-48113-118107-11236-37دومتر و ده سانت
50-52-54-56123-128-133-138117-122-127-13239-41-42-44دو متر و بیست سانت

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 36 تا 44


طریقه قرار دادن الگو روی پارچه از سایز 46 تا 56مقدار پارچه لازم برای یک شلوار راسته با قد 100

سایزدور باسندور کمرمقدار پارچه
36-38-40-42-4490-94-98-103-10864-68-72-77-82یک متر و ده سانت
46-48113-11887-92یک متر وده سانت (البته با مرغک 5 سانت)
50-52123-12897-102یک متر و نود سانت
54-56133-138107-112دو متر

چطور بفهمیم چقدر پارچه احتیاج داریم

ابتدا در نظر داشته باشیم که دور باسن یا دور سینه هر کدام که بزرگتر است تعیین کننده مقدار پارچه لازم می باشد، در ضمن قد لباس، قد آستین، مدل یقه و آستین و لباس نیز در تعیین متراژ پارچه دخیل می باشد.

عرض پارچه ها معمولاً 90-120-130 و 150 سانتیمتر می باشد.

فقط بعضی از پارچه ها مثل حریر پرده، ملافه یا ساتن آمریکایی عرض ۳۰۰ سانتیمتر هم هست ولی اکثر پارچه های بازار عرض ۱۵۰ سانتیمتر یعنی همان یک و نیم متر را دارا هستند.

طریقه محاسبه پارچه مورد نیاز برای دوخت یک بلوز ساده

بلوز با یقه ساده با قد ۷۰ سانت و آستین با قد ۶۰ سانت که دور باسن شخص بین ۹۰ تا ۹۸ و سایز ۳۶ تا ۴۰ باشد

اول از همه اینکه باید در نظر بگیریم که برای راحتی شخص  اعدادی بین ۴ ،۶ تا ۸ سانتیمتر جهت لقی لباس به دور باسن یا سینه هر کدام بزرگتر است اضافه شود

حال عدد ۹۸ را جهت دور باسن و لقی لباس را ۸ سانتیمتر در نظر میگیریم

98دور باسن  + 8 لقی یا آزادی لباس  = 106 دور باسن اضافه شده        

گشادی لباس ۱۰۶  شد که می‌بایست جای دوختها را نیز به آن اضافه کنیم

( 10سانتی متر در پهلوها و 6 سانتی متر در وسط جلو که در مجموع 16 سانتی متر میشود )

106 دور باسن  + 16 جای دوخت  =  122 دور باسن اضافه شده به همراه جای دوخت ها

عدد ۱۲۲ اندازه عرضی الگو میباشد که باید درعرض پارچه قراربگیرد

خوب اگر درنظر بگیریم که عرض پارچه۱۵۰سانت وعرض لباس ماهم۱۲۲ سانتیمترباشد بنابراین عرض پارچه جوابگوی الگوی رسم شده میباشد

حال درنهایت طول پارچه یاهمان متراژی که میخواهیم تهیه کنیم به این صورت محاسبه میشود

70قد دلخواه لباس  + 60 قد دلخواه آستین + 5 سانت خرج کار = 135مقدار پارچه لازم با عرض 1.5

بلوز با یقه ساده با قد ۷۰ سانت و آستین با قد ۶۰ سانت که دور باسن شخص بین 98 تا 108 و سایز 40 تا 44 باشد

108دور باسن  + 8 لقی یا آزادی لباس  = 116 دور باسن اضافه شده

116 دور باسن اضافه شده + 16 جای دوخت  =  132 دور باسن اضافه شده به همراه جای دوخت ها

عدد ۱3۲ اندازه عرضی الگو میباشد که باید درعرض پارچه قراربگیرد

حال درنهایت طول پارچه یاهمان متراژی که میخواهیم تهیه کنیم به این صورت محاسبه میشود

70قد دلخواه لباس + 60 قد دلخواه آستین + 10 سانت خرجکار = 140مقدار پارچه لازم با عرض 1.5

بلوز با یقه ساده با قد ۷۰ سانت و آستین با قد ۶۰ سانت که دور باسن شخص بین 108 تا 118 و سایز 44 تا 48 باشد

118دور باسن  + 8 لقی یا آزادی لباس  = 126 دور باسن اضافه شده

126 دور باسن اضافه شده + 16 جای دوخت  =  142 دور باسن اضافه شده به همراه جای دوخت ها

عدد ۱4۲ اندازه عرضی الگو میباشد که باید درعرض پارچه قراربگیرد

حال درنهایت طول پارچه یاهمان متراژی که میخواهیم تهیه کنیم به این صورت محاسبه میشود

70قد دلخواه لباس + 60 قد دلخواه آستین + 15 سانت خرجکار = 145مقدار پارچه لازم با عرض 1.5

بلوز با یقه ساده با قد ۷۰ سانت و آستین با قد ۶۰ سانت که دور باسن شخص بین 118 تا 128 و سایز 48 تا 52 (ازسایز 48 به بعد متراژ پارچه با دو قد لباس محاسبه میشود) باشد

128دور باسن  + 8 لقی یا آزادی لباس  = 136 دور باسن اضافه شده

136 دور باسن اضافه شده + 16 جای دوخت  =  152 دور باسن اضافه شده به همراه جای دوخت ها

عدد ۱5۲ اندازه عرضی الگو میباشد که باید درعرض پارچه قراربگیرد

حال درنهایت طول پارچه یاهمان متراژی که میخواهیم تهیه کنیم به این صورت محاسبه میشود

70قد دلخواه لباس + 70 قد دلخواه لباس + 10 سانت خرجکار = 150مقدار پارچه لازم با عرض 1.5

بلوز با یقه ساده با قد ۷۰ سانت و آستین با قد ۶۰ سانت که دور باسن شخص بین 128 تا 138 و سایز 52 تا 56(ازسایز 48 به بعد متراژ پارچه با دو قد لباس محاسبه میشود) باشد

138دور باسن  + 8 لقی یا آزادی لباس  = 146 دور باسن اضافه شده

146 دور باسن اضافه شده + 16 جای دوخت  =  162 دور باسن اضافه شده به همراه جای دوخت ها

عدد ۱6۲ اندازه عرضی الگو میباشد که باید درعرض پارچه قراربگیرد

حال درنهایت طول پارچه یاهمان متراژی که میخواهیم تهیه کنیم به این صورت محاسبه میشود

70قد دلخواه لباس + 70 قد دلخواه لباس + 30 سانت خرجکار = 170مقدار پارچه لازم با عرض 1.5

مقدار پارچه لازم برای مانتو کیمونو

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز بین ۳۶ تا ۴۸ برابر است : با قد دلخواه مانتو کیمونو به اضافه ۳۰ سانتیمتر

مقدار پارچه لازم برای مانتو کیمونو خفاشی ،عبایی و پانچو

پارچه مورد نیاز برای تمامی سایزها برابر است : با دو برابر قد دلخواه یا در اصطلاح خیاطی دو قد مانتو

مقدار پارچه لازم برای دامن تنگ ساده

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز ۳۶ تا ۴۶ برابر است : با قد دلخواه به اضافه ۵ سانت

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز ۴۸ تا ۵۴ برابر است : با قد دلخواه به اضافه ۱۵ سانتیمتر

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز ۵۶ بدون چاک روی هم برابر است : با قد دلخواه به اضافه ۱۵ سانتیمتر

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز ۵۶ به همراه چاک روی هم برابر است : با دو برابر قد دلخواه

مقدار پارچه لازم برای دامن های پیله دار و لنگی

پارچه مورد نیاز برای افراد با سایز ۳۶ و ۳۸ برابر است : با قد دلخواه به اضافه ۱۵ سانتیمتر

پارچه مورد نیاز برای سایزهای ۳۸ به بالا برابر است : با دو قد دلخواه

کلیه محاسبات با پارچه ی عرض 1.5 انجام گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

31 comments on “طریقه محاسبه پارچه مورد نیاز برای دوخت بلوز، مانتو و شلوار

  1. سلام خیلی ممنون از توضیحات لازم چون خیلی به کارم آمد خدا خیرتون بده در مسیر زندگیتون موفق باشید

 1. سلام خیلی ممنون از توضیحات لازم چون خیلی کارم آمد خدا خیرتون بده در مسیر زندگیتون موفق باشید

 2. سلام برای یک سویشرت با پارچه مخمل تا روی باسن آستین کمی پفی و مچی با یقه دیپلمات و دو تا جیب چند متر پارچه میخواد

    1. با سلام سمانه جان
     شما دو قد مانتو با عرض ۱.۱۰ پارچه لازم دارین.
     با توجه به احتمال آبرفتگی پارچه حتما قبل از برش در آب انداخته شود.

  1. سلام حلما جان
   قد و یقه مانتو در مقدار پارچه مورد نیاز تاثیر داره.
   ولی بدونید برای مانتو سایز ۴۸ پارچه به اندازه دو قد لباس باشه ممکنه به سختی الگوها رو بچینید ولی پارچه کافی هست.
   با تشکر

X