شیک پوشان

طریقه محاسبه پارچه مورد نیاز برای دوخت

طریقه محاسبه پارچه مورد نیاز برای دوخت   اکثر پارچه های بازار عرض 150 سانتی متری يعنی همان 1.5 متر را دارا هستند که اين به خياطها  کمک…

X