شیک پوشان

طریقه محاسبه پارچه مورد نیاز برای دوخت بلوز، مانتو و شلوار

از آنجایی که در روز حداقل چند تماس تلفنی داشتم که چه مقدار پارچه برای بلوز ، مانتو و شلوار تهیه کنیم و من متوجه شدم این مسئله…

X