سرفصل های لباس شب عروس

کت یقه بلیزر با آستین دو تکه : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب ، آستری ، پارچه اصلی * دوخت کت همراه با آسترکشی ، یقه بلیزر و آستین دو تکه )
کت یقه انگلیسی گرد : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب و پارچه اصلی * دوخت کت و یقه انگلیسی گرد )
کت یقه دوبل : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب و پارچه اصلی * دوخت کت به همراه یقه دوبل )
کت یقه ایستاده سرخود : درس ، برش و دوخت
( برش پارچه اصلی * دوخت یقه ایستاده سرخود )
کت یقه آرشال با مغزی دوزی و کرییت در یقه به دو مدل : درس ، برش و دوخت
پالتو : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب ، آستری ، پارچه اصلی * دوخت پالتو با یقه دلخواه با آستین دو تکه * جیب دو فیلتابی * جادکمه های دو فیلتابی * برش بغل )
شلوار مردانه : درس ، برش و دوخت
( برش پارچه اصلی * جیب رو * جیب پشت * سجاف * نقاب * دوخت جیب های جلو ، جیب پشت ، زیپ و کل شلوار )
تاپ دکلته : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب ، آستر و پارچه اصلی * دوخت آستری ، پارچه اصلی که لایه کوبی شده * کاپ گذاری * فنر کشی * دوخت بندینک های پشت )
تاپ سوتینی : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب ، آستر ، ابر ، پارچه اصلی و پارچه شیشه ای * دوخت قسمت سوتینی بالای تاپ به همراه فنر دوزی ، آسترکشی و کرفیله کردن ، دوخت قسمت پایین تنه و فنر کشی ، دوخت بندینک های پشت )
تاپ کاپ سرخود به همراه دامن : درس ، برش و دوخت
( برش لایه چسب ، آستری و پارچه اصلی * دوخت پارچه اصلی و آستری * کاپ گذاری * فنرکشی * غلفتی کردن و دوخت زیپ مخفی )
تاپ هالتری ( تسمه ای ) یکسره پشت بلند : درس ، برش و دوخت
( برش آستری ، لایه چسب و پارچه اصلی * دوخت تنه در پارچه اصلی و دوخت تنه در آستری * کاپ گذاری * فنر کشی * دوخت زیپ مخفی و غلفتی کردن )
کت کوتاه روی لباس عروس : درس ، برش و دوخت
شنل : درس ، برش و دوخت
ژپون : درس
طراحی مدل های متنوع لباس شب و عروس بنا به درخواست هنرجویان

ثبت نام

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ها زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱-۳۶۰۵۲۶۲۶
۰۵۱-۳۶۰۸۰۶۶۰
۰۹۱۵۵۰۵۱۷۶۱

X